Moje stanowisko w sprawie wypowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miejsca etnologii w nowej klasyfikacji nauk i dyscyplin naukowych.

Moje stanowisko w sprawie wypowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miejsca etnologii w nowej klasyfikacji nauk i dyscyplin naukowych.

Moje stanowisko w sprawie wypowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miejsca etnologii w nowej klasyfikacji nauk i dyscyplin naukowych. Moje stanowisko w sprawie wypowiedzi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz miejsca etnologii w nowej klasyfikacji...