Ume matsuri w Shimo Soga niedaleko Odawara, okolice Tokio.