Kot wygrzewający się na latarni pod kwitnącą śliwą.