Goshiki-numa, ostrzeżenie o agresywnym niedźwiedziu